Skaffa en egen gratis hemsida   

Ladda om sidan/Synkronisera inloggning
Besök en slumpmässig hemsida på Zoomin

Är du högkänslig?
Ett självtest…
Svara på varje fråga utifrån hur du känner. Svara sant om det stämmer bra eller ganska bra. Svara falskt om det inte stämmer ganska bra eller inte alls.

1. Jag lägger märke till subtila detaljer i min omgivning S F
2. Andra människors sinnestämning påverkar mig S F
3. Jag är mycket känslig för smärta S F
4. Jag behöver dra mig tillbaka under hektiska dagar, till sängen eller till någon plats där jag kan få vara för mig själv, utan stimulans. S F
5. Jag är särskilt känslig för effekterna av koffein, alkohol S F
6. Jag blir lätt överväldigad av sådant som skarpt ljus, starka lukter, grova textilier eller sirener/starka ljud på nära håll S F
7. Jag har ett rikt, komplext inre liv och tänker mycket S F
8. Jag blir besvärad av oljud S F
9. Jag blir djupt berörd av konst eller musik S F
10. Jag är samvetsgrann S F
11. Jag hoppar lätt till av oväntade ljud eller annat jag inte är beredd på. S F
12. Jag blir nervös när jag ska göra många saker på kort tid S F
13. När människor inte trivs i sin fysiska miljö brukar jag veta vad som behöver göras för att de ska få det mer bekvämt (som att ändra på belysningen eller föreslå en annan sittplats) S F
14. Jag blir irriterad när man försöker få mig att göra alltför många saker på en gång. S F
15. Jag anstränger mig mycket för att inte göra fel eller glömma saker S F
16. Jag försöker undvika våldsamma filmer och tv-program S F
17. Jag blir lätt överstimulerad när det är mycket som händer runt omkring mig S F
18. Att vara mycket hungrig skapar en stark reaktion inom mig och stör min koncentrationsförmåga och sinnesstämning S F
19. Jag blir omskakad av förändringar i mitt liv; flytt/död/skilsmässa S F
20. Jag lägger märke till och uppskattar finstämda och utsökta dofter, smaker, ljud och konstverk. S F
21. Att ordna mitt liv så att jag undviker upprörande eller överväldigande situationer har hög prioritet i mitt liv S F
22. När jag måste konkurrera eller blir observerad medan jag utför en uppgift blir jag så nervös eller skakig att det går mycket sämre än vad det annars skulle ha gjort. S F
23. När jag var barn uppfattade mina föräldrar och/eller lärare mig som känslig eller blyg. S F

 

 

Hur du beräknar dina poäng.
Om du svarat sant på tolv eller fler av frågorna är du antagligen högkänslig. Men inget psykologiskt test är så fullständigt att du bör basera ditt liv på det. Om bara en eller två av frågorna är sanna för dig men i väldigt hög grad kan du kanske också rätteligen kalla dig själv högkänslig.

Om du känner igen dig kan du läsa Elaine N Arons bok Den högkänsliga människan eller Drunkna inte i dina känslor av Maggan Hägglund och Doris Dahlin.
Elaine Aron har även kommit ut med en bok om det högkänsliga barnet, den svenska översättningen har ännu inte kommit ut på marknaden, men ska göra det i höst.

 

.